اثر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی شرکت ها ها

در عصر حاضر که با جهانی شدن مترادف است، گذار اقتصادی عناوینی مانند "جهانی فرا صنعتی"، "جامعه اطلاعاتی"، " اقتصاد نوآوری"، "اقتصاد دانش"، " اقتصاد مجازی " خوانده شده است. لیکن انچه امروز بیشتر در متون ، مورد تاکید قرار می گیرد" اقتصد نوین" است. در واقع دو روند سازگار جهانی شدن و انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد نوین را رقم زده اند.

در عصر حاضر که با جهانی شدن مترادف است، گذار اقتصادی عناوینی مانند "جهانی فرا صنعتی"، "جامعه اطلاعاتی"، " اقتصاد نوآوری"، "اقتصاد دانش"، " اقتصاد مجازی " خوانده شده است. لیکن انچه امروز بیشتر در متون ، مورد تاکید قرار می گیرد" اقتصد نوین" است. در واقع دو روند سازگار جهانی شدن و انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد نوین را رقم زده اند.

شرایط  و ویژگی های اقتصا نوین سبب شده است که پارادایم توسعه نیز تغییر کند. تسهیل جریانهای بین المللی سرمایه، نیروی کار ماهر، فناوری و آزادسازی بازارها همراه با کاهش سرمایه بری و کاربری فعالیت های اقتصادی در برابر افزایش دانش بری فعالیتها و گسترش IT سبب شده است که دانش به عنوان رکن اصلی یا موتور رشد و توسعه درآید.پدر اقتصاد نوین که از ارکان آن انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است،مرزهای ملی کم رنگ و جابجایی عوامل تولید، کالاها و خدمات تسهیل و در یک کلام ، اقتصاد ،جهانی شده است، در این فضا، پارادایم توسعه دانش بر، مطرح شده است. درواقع رویکرد سنتی توسعه که بر عوامل طبیعی و فیزیکی تولید استوار بوده،  به رویکرد توسعه دانش بر تغییر یافته است.

برای مشاهده ادامه مقاله کلیک کنید.

 

نمونه کارهای شرکت طراحی سایت رادکام سیستم 

دانلود فایل
  اثر تجارت الکترونیکی بر رقابتمندی شرکت ها ها
سه شنبه 28 مرداد 1393 - 10:05:21 5952 آخرین بازدید : دوشنبه 23 تیر 1399 - 12:28:04 0
*
*